Về chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Công ty: Fujian OUTAI vệ sinh Wares Co., Ltd
Liên hệ: Olivia Ding

Địa chỉ: No.130 Qifeng Industrial Zone, Nanan, tỉnh phúc kiến, Trung Quốc
Điện thoại: + 86-18650146641
Số Fax: + 86-595-86319288
Thư điện tử:info@ou-tai.com
Website: www.ou-tai.com

Công ty: Phúc Kiến OUTAI sứ vệ sinh Công ty TNHH
Liên hệ: Ding Oliva
Địa chỉ: NO.130 Qifeng industrial zone, nanan, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
Điện thoại: + 86-18650146641
Fax: + 86-595-86319288
E-mail: info@ou-tai.com
Trang web: www.outaifaucet.com